Версия для слабовидящих
logo
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система"
муниципального образования "Окинский район"

Режим работы

ПН-ЧТ: 09:00-18:00
ПТ: 09:00-17:30
Перерыв: 13:00-14:00
Выходной: СБ,ВС

Будаадын шажанай гүн ухаанай эрдэмэй доктор, гэлэн лама Данзан-Хайбзан Самаевта зорюулагдаhан номой презетаци үнгэрөө

Манай нютагай алдарта хүбүүдэй нэгэн болохо Данзан-Хайбзан Самаев Ахын аймагай, булган талата Буряад оронойнгоо, Орос гүрэнэйнгөө түүхэдэ өөрын онсо һуури эзэлдэг юм.

Будаадын шажанай гүн ухаанай эрдэмэй доктор, гэлэн лама, Уласхоорондын «Ахалар» жаса байгуулагша болон тэрэнэй хүтэлбэрилэгшэ, Ниигэм журамта Уласай Будды шажантанай түбэй захиргаанай дид-хамба лама, габьяата зоной Орос Уласай Танхимай тогтоон байгуулһан Нэрэ хүндын Георгиин I шатын одоор Буряад оронһоо ори гансаараа шагнагдагша, Оросой Холбоото Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай тэдхэмжэлгын зублөөтэ хорооной гэшүүн» Оросой хойто ниислэлдэ оршодог «Гүнзэнчойнэй» дасанай шэрээтэ, Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал – эдэ бүгэдэ манай Данзан-Хайбзан багшын нэрэ зиндаанууд гээшэ.

Түргэдэһэн сагай яаран үнгэрхэ бүри хайрата Багшымнай богонихон наһан соогоо хэһэн, бүтээһэн ажалынь, туйлаһан амжалтануудынь, арад зондоо хүргэһэн аша туһань нютагаархидайнь, хамта ябаһан, уулзаха, таниха, харалсаха жаргалтай байһан хүнүүдэйнь зүрхэ сэдьхэлдэ, ухаан бодолдо сэгнэшэгүй тэхэрин ерэжэ, шэнэ талаһаа, шэнэ удхатайгаар үзэгдэхэдэл гэхэ юм.

Тиигээшьегүйдэнь аргагүй. Ушарынь гэхэдэ, энэ гайхамшагта хүнэй Аха нютагайнгаа улад зоной, Буряад ороной, Оросой Холбоото Уласай болон олон ондоо хари гүрэнүүдэй тулөөлэгшэдэй хуби заяанда, наһанайнь замда үзүүлһэн нүлөө сэгнэшэгүй.

«Встреча на пути: воспоминания о Д-Х. Самаеве» гэhэн номой презентацида хабаадагшад: «Ахын аймаг» гэhэн засагай байгууламжын захиргаанай тойлгойлогшо Матвей Валентинович Мадасов; аймагай Соведэй арадай депутатдуудай түрүүлэгшэ Владимир Григорьевич Аюшеев; Арадай Хуралай хоёрдохи, гурбадахи зарлалгай депутат, эхин һургуулиһаань хамта һууража ябаһан үетэн нүхэрынь Доржо Доржиевич Наханцаков; ажалай ветеран Борис Сыренжапович Мунконов; Ахын аймагай hоёдуудай эблэлэй президент байhан Наталья Дыжитовна Самаева; Намсарай гэлэнэй гүшаниинь Нинель Сергеевна Патархеева; Идам Сырен ламбагайн басаган Светлана Сыреновна Марзаева; ажалай ветеран, арадай гэгээрэлэй отличник Октябрина Шойжаповна Дашеева; Мүнхын Лхасаранай аша басаганда Оксана Алексеевна Самбялова; аймагай Соведэй арадай депутат Нима Жапович Дабаев.

Аймагай номой сангай хэблэлэй таhагые даагша Долгор Раднаевна Замбаловагай, библиограф Елизавета Баировна Самбяловагай бэлдэhэн «Yндэр түрэлтэ багшамнай» гэһэн презентаци хабаадагшад хараа. Хүүгэдэй номой сангай уншагшад шүлэгүүдые уншажа хабадаа.

Данзан-Хайбзан Самаевай дүү басаган Зоя Сергеевна Самаева номой сангада, hургуулинуудта шэнэ номуудаа бэлэглээ.

Презентациин hүүлээр тайзан дээрэ концерт үнгэрөө.

 

https://vk.com/album-117712330_302959683