Версия для слабовидящих
logo
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система"
муниципального образования "Окинский район"

Режим работы

ПН-ЧТ: 09:00-18:00
ПТ: 09:00-17:30
Перерыв: 13:00-14:00
Выходной: СБ,ВС

Сагаалганаар уншагшадаа амаршалан

Сагаалган гээшэмнай манай угай hайндэр – шэнэ жэлэй угтамжа болоно. Энэ заншалта hайндэр – Сагаалганай ёhо гуримые алдангүй номой сангай ажалшад передвижкээр уншагшадаа амаршалхаяа ябажа ерээ.

Эдэбхитэй уншагшадта, Валентина Дмитриевна Малановада, Зэгбэ Лопсонович ба Людмила Раднаевна Ардановайда айлшалан ошообди. Энэ найрта зорюулагдаhан номой выставкэтэй танилсуулабди. Буряад арадай ёhо гуримаар золгоод, дээшээ гаража, асарhан номуудыемнай анхаралтайгаар ираа. Уншагшад манай номой сангай хабаадалгатайгаар хэблэгдэн гараhан номуудаар урид hонирхоhон байгаа. Тиигээд Сагаалганай найртай дашарамдуулан эдэ номуудые абаашаабди.
Жэшээлхэдэ: «Ажабайдалай орьёлдо» – энэ согсолборидо Буряад Уласай Ахын аймагай ѳѳhэдын хүтэлбэриин түрүүшын толгойлогшо болон хүндэтэ эрхэтэн Валерий Раднаевич Монголовой намтар тухай мэдэнүүд. Т.Т. Осохеевагай бэшэhэн «Сергей Анчиков – сказитель горной Оки» гэжэ ном соо нютагай шүлэгшэн, дуушан, уран зохёолшон Сергей Анчиков тухай олон хѳѳрѳѳнүүдтээ танилсахаар. Р.Б. Богроева «Балагта hайхан нютагнай» гэжэ ном соогоо Балагтын түүхэ хѳѳрэнэ. «Сойоты горной Оки» гэжэ хэблэл соо hоёд угсаатанай түүхэ, заншал, ажабайдал, олзобори тухай гоёор бэшээтэй. «Уникальная культура горного края» Д.Ц. Литвинцева Ахын аймагай соёлой хүгжэлтэ тухай уран hайханаар бэшээ.
Бүхы уншагшадтаа гаража ерэhэн хара уhан туулай жэлдэ газар дайдамнай үрэжэлтэй, хүн бүхэн хүнгэн солбон, хүхюун дорюун, амгалан тайбан ажаhуухыетнай хүсэнэбди!

 

Номой санай түбэй байгуулалта.